Trong vòng một năm, các bác sĩ Ấn Độ đã tiến hành phẫu thuật mũi, “trồng” mũi mới trên trán của Arun Patel rồi cấy nó vào vị trí...