Bệnh viêm xoang ở trẻ em (VXTE) là một bệnh khá thường gặp. Việc chẩn đoán và điều trị bệnh viêm xoang này ở trẻ em khác với viêm...