Không như viêm mũi dị ứng thời tiết hay viêm mũi dị ứng nghề nghiệp, bệnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tìm hiểu cách điều trị...