Bị con đỉa trâu to chui vào mũi ký sinh nhiều ngày, bé trai tên Đỗ Duy Việt ở Thanh Hóa liên tục chảy máu, cơ thể có biểu...