Trẻ em bị ngạt mũi thường hay quấy khóc, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Vì thế, cha mẹ nên tìm cách...