Bệnh viêm mũi dị ứng gây khó chịu cho người bệnh như ngứa mũi, ngạt mũi…trong thời gian dàệc khám chữa vừa gây tốn kém, vừa mất thời gian...