Viêm xoang cấp tính là tình trạng viêm niêm mạc các xoang cạnh mũi, xuất hiện và kéo dài không quá 8 tuần. Khi đó, các xoang bị viêm,...