Ngạt mũi là bệnh thường gặp về bệnh hô hấp, nhất là mỗi khi thời tiết thay đổi thất thường, đặc biệt là mùa lạnh. Tuy nhiên, khi tình...