Viêm xoang cấp tính là tình trạng viêm niêm mạc các xoang cạnh mũi. Thông thường, một xoang bị viêm, có khi cả hai bên (do các xoang tồn tại...