Cây giao có thể chữa khỏi cho hơn 90% bệnh nhân viêm xoang. Cách chữa viêm xoang bằng cây giao này rất hiệu quả mà dễ thực hiện tại...